Etikett: Radio

  • Här är statistiken som visar att traditionell media är på väg att fasas ut

    Här är statistiken som visar att traditionell media är på väg att fasas ut

    ZenithOptimedia har publicerat en rapport som visar att vi nu konsumerar media mer än 8 timmar om dagen och att Internet tar andelar jämfört med traditionell media. Under 2014 spenderade vi 110 minuter uppkopplade varje dag vilket nästan är en fördubbling på fyra år. Traditionell media som TV, dagstidningar, populärpress, radio och bio har under samma period […]

  • Ryktet om gammelradions död är överdriven

    35 % tycker fortfarande att gammelradion är den bästa källan till ny musik. Med gammelradio menar vi AM/FM. Personliga rekommendationer har alltid varit en viktig del när det gäller våra musikinfluenser. Med de nya möjligheterna att rekommendera och dela menar 21 % att de blir uppdaterade med nya musik via sina sociala relationer. Musik i […]