Etikett: Presstöd

  • #66 De stendöda, de naiva & de insiktsfulla och företagen dagstidningarna borde ha startat

    #66 De stendöda, de naiva & de insiktsfulla och företagen dagstidningarna borde ha startat

    De kommersiella mekanismerna är både obarmhärtigt rättvisa och förutsägbara. Ekvationen har alltid varit densamma. Utbud och efterfrågan. Efterfrågan och utbud. Det som har förändrats de senaste åren är den hänsynslösa jakten på mellanhänder som inte längre förtjänar sin plats i värdekedjan. Dagtidningarna har fyllt sina skattkistor med guld i närmare ett halvt sekel tack vare en helt osannolik affärsmodell. […]