Etikett: Post Covid

  • 5 ”post covid” trender som påverkar alla D2C varumärken

    5 ”post covid” trender som påverkar alla D2C varumärken

    Pandemin har skjutsat digitaliseringen ett antal år framåt och tvingat företag att anpassa sig till att kunna ställa om snabbare. Det är tydligt att en stor del i det förändrade konsumentbeteendet inte bara är en anpassning till pandemins begränsningar utan helt enkelt är ett nytt beteende som är här för att stanna och som direkt […]