Etikett: Populärpress

  • Här är statistiken som visar att traditionell media är på väg att fasas ut

    Här är statistiken som visar att traditionell media är på väg att fasas ut

    ZenithOptimedia har publicerat en rapport som visar att vi nu konsumerar media mer än 8 timmar om dagen och att Internet tar andelar jämfört med traditionell media. Under 2014 spenderade vi 110 minuter uppkopplade varje dag vilket nästan är en fördubbling på fyra år. Traditionell media som TV, dagstidningar, populärpress, radio och bio har under samma period […]