Etikett: Kundrelationer

  • Konkreta tips för att få positiva rekommendationer

    Konkreta tips för att få positiva rekommendationer

      🕵🕵🕵 Den bästa marknadsföringen är att få positiva rekommendationer från sina kunder. Trots insikten och det faktum att 89 % aktivt söker rekommendationer innan de köper, är det många företag som inte lägger ner något arbete på att få fler positiva rekommendationer. Här får du konkreta tips på hur du kan arbets systematiskt för […]

  • #101 De 8 karaktärerna för modern marknadsföring som alla företag behöver rollsätta 2017

    #101 De 8 karaktärerna för modern marknadsföring som alla företag behöver rollsätta 2017

    En gång i tiden var en marknadsförare en marknadsförare och inte beredd att vika en tum från Kotler och hans 4 ”P”. Idag krävs både en större rollista och ett öppnare sinne. Här är 8 karaktärer som bör finnas med i alla företags rollbesättning för marknadsföringsinsatserna 2017. Gör ditt eget bokslut för 2016 här #1. Hemsidan Hemsidan […]