Etikett: Kommunikationsteknik

  • Listan som visar att gränsen mellan marknadsföring och teknik suddats ut

    Listan som visar att gränsen mellan marknadsföring och teknik suddats ut

      🛡🛡🛡 Digital kommunikation kopplas ofta ihop med digitala och sociala kanaler, men frågan är om den stora förändringen snarare handlar om ny digital kommunikationsteknik. Innehåll och marknadsföring skapas med hjälp av digitala plattformar, men den behöver nödvändningsvis inte publiceras digitalt. Här är listan över de 10 mest använda digitala plattformarna  (leverantörerna inom parantes) för […]