Etikett: E-böcker

 • Nya e-böcker för dyra för biblioteken

  Nya e-böcker för dyra för biblioteken

  Nya biblioteksavtal för e-böcker skulle göra det lättare att låna nyheter på biblioteken. Effekten har uteblivit och låntagarna är förlorarna. Svensk Bokhandel skriver i senaste numret att den nya modellen för utlån av e-böcker bygger på att förlagen sätter individuella priser på sina titlar. Tanken är att låntagaren ska slippa de karensdagar som förlagen tidigare […]

 • E-boksförsäljning flippar och floppar i oenig bransch

  E-boksförsäljning flippar och floppar i oenig bransch

  10 procent av Bonnierförlagens skönlitterära intäkter kommer idag från digitala ljudböcker och e-böcker, enligt Magnus Nytell, chef på Bonnierförlagen Digital. Det är siffror som går stick i stäv mot den dystra rapport som presenterade av Svenska Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareföreningen nyligen. Den digitala bokförsäljningen har tappat 13 procent under 2014, menade Förläggarföreningen. Detta att jämföra mot branschens totala tapp […]

 • Det våras inte för e-böcker den här sommaren heller

  Om någon dryg månad kommer många av oss att ligga i en hängmatta och läsa en bok. Ser du bilden framför dig? En bok, en hängmatta, en början på semestern. Traditioner är starka. När läsplattan kom var många övertygade om att den gamla dammiga träbokens tid snart var förbi. Så har det inte blivit. I […]