Etikett: Code for America

  • Why good hackers make good citizens (TED Talk video)

    Catherine Bracy var fram till slutet av 2012 ansvarig för techdelen av kampanjorganisationen kring Obama i SF och har tidigare bl. a. arbetat med att finansiera innovation inom journalistik. Idag är Catherine ansvarig för Code for America som är en nonprofit community som bl. a. har som mål att skapa ett bättre samhälle med hjälp […]