Flera möjligheter till samarbete

Det finns flera möjligheter för företag att samarbeta med ExploreCurate. Kontakta mig direkt på johan@explorecurate.com eller 073-558 19 97.

Publicera på ExploreCurate

Om ditt företag vill nå ut till en målgrupp som arbetar med digital marknadsföring och kommunikation finns det möjlighet att publicera egna artiklar (native), placera länk (outreach) på ExploreCurate eller beställa skräddarsydda artiklar till företagets egna kanaler.

Föreläsningar, workshops och utbildning

Boka en inspirerande föreläsning, en workshop eller utbildning. Här hittar du några av de ämnen och format som du kan välja bland eller så kontaktar du mig så hittar vi ett bra upplägg som passar dig och ert företag just nu.

Varför är det så stor skillnad, vad består skillnaden av och hur kan företag förändra och förbättra? I sommar har jag dykt ner i ämnet #employerbranding för att förstå vad som kännetecknar företag som lyckas skapa en framgångsrik #företagskultur

Den här workshopen passar bra när du samlar ledningsgruppen eller styrelsen. Det kan handla hur ni ska bli mer attraktiva som arbetsgivare, början på en förändringsresa eller en kickoff för det nya teamet.

Alla branscher och företag påverkas av den digitala transformationen. Vad handlar det om, varför behöver ledningen ta lead och framförallt, hur ska man göra? Den här föreläsningen skapar nyfikenhet och insikter att förhålla sig till på den digitala resan.

Alla är överens om att innovationstakten behöver öka, men det är utmanande för företag att ställa om till innovation när de korta målen handlar om effektivisering och ekonomi. Den moderna innovationsmetodiken är agil, användarcentrerad och involverar alla i teamet.

Den digitala strategin är inte isolerad och driver inte mot några andra mål än företagets. Men den behövs för att möjliggöra arbetet för att nå dem. När ledningsgruppen tagit med det digitala perspektivet i sitt strategiarbete skapas en större medvetenhet kring “hur”.

Alla företag har blivit medieföretag och aldrig har konsten att berätta varit viktigare. Det attraktiva innehållet öppnar upp för en direkt relation med en publik som i sina bästa stunder blir de mest lojala kunderna.

Kontakta mig direkt på johan@explorecurate.com eller 073-558 19 97.