Vill du nå ut till de som arbetar med digital marknadsföring och kommunikation?

In english below.

ExploreCurate har över 40 000 återkommande läsare som arbetar med digital marknadsföring och kommunikation i ledande positioner och på köpstarka företag. De flesta artiklarna har också en väldigt lång livslängd.

Placera egna länkar i artiklar

Om du vill placera länkar i artiklar som har ett relevant innehåll för företaget finns möjlighet att generera leads och du bygger självklart viktig SEO-kraft med länkar in till företagets webbplats.

En egen länk i 10 artiklar i valfri kategori på ExploreCurate.com kostar 99 kr/mån (ingen bindningstid). För mer information och förslag på artiklar kontakta seo@explorecurate.com.

Egna artiklar

Är ditt företag intresserade av att få hjälp med att utforma och publicera egna artiklar (native advertising)?

En egen artikel i valfri kategori kostar 9 900 kr.

Jag anpassar dina produktnyheter och säljande texter till intressanta insikter med en tonalitet som läsarna på ExploreCurate tar till sig.

Hör av dig till native@explorecurate.com för mer information.

In english:

Links, native articles and outreach

ExploreCurate has over 40,000 returning readers who work with digital marketing and communication in leading positions and in strong companies. Most articles also have a very long lifespan.

Place your own links in articles

If you want to place links in articles that have a relevant content for the company, it is possible to generate leads and you obviously build important SEO power with links to the company’s website.

A separate link in 10 articles in any category on ExploreCurate.com costs SEK 99 / month (no binding period). For more information and suggestions on articles, contact seo@explorecurate.com.

Own articles

Is your company interested in getting help with designing and publishing your own articles (native advertising)?

A separate article in any category costs SEK 9,900.

I adapt your product news and sales texts to interesting insights with a tonality that the readers of ExploreCurate absorb.

Contact native@explorecurate.com for more information.