Så kommer du igång med ”social selling”

, ,

Sociala medier har inte längre något egensyfte. I alla fall inte för företag. Allt fler företag börjar hitta konkret affärsnytta som går att mäta i försäljning. Begreppet ”social selling” är myntat.

Grundpelare i ”social selling”

Personal branding – grunden för social selling på LinkedIn.

Content marketing – bygg auktoritet, kredabilitet och förtroende.

Utveckla möjligheterna – utöka LinkedIn nätverket.

Engagera och interagera – ”social selling” är relationsskapande.

Försäljning – Flytta dialogen utanför LinkedIn och gärna IRL.

19 LinkedIn selling tips

Källa TopDog