Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
6 insikter från LinkedIns nya stora rapport om försäljning - ExploreCurate

6 insikter från LinkedIns nya stora rapport om försäljning


LinkedIn har samlat in fakta från 15 000 användare globalt och landat i en mäktig rapport som ger en del direkta insikter. Här är de 6 viktigaste.

1. Mer research

Mer än tre fjärdedelar (76 %) av de bästa säljarna säger att de ”alltid” gör research innan de når ut till potentiella kunder (jämfört med bara 47 % för andra säljare).

2. Att sälja tid är mer och mer värdefullt

Säljare spenderar mindre än en tredjedel av sin tid (30 %) på att faktiskt sälja. Istället spenderar man mer tid på administrativa uppgifter. Kan du öka operativ säljtid har du en vinnande produkt!

3. Skör relation med bara en kontaktperson

Mer än åtta av 10 säljare (81 %) säger att de har förlorat affärer de senaste 12 månaderna på grund av att deras nyckelkontakt slutat.

4. Alla behöver bli bättre på online försäljning

Ungefär 1/3 av säljarna (31%) säger att de har stängt affärer överutan att någonsin träffa köparen ansikte mot ansikte.

5. Dålig data = stort problem

Nästan hälften av säljarna (45 %) säger att deras största datautmaning är ofullständig data.

6. Utmana och utbilda kunden!

89 % av köparna säger att de är mer benägna att överväga ett varumärke om en säljare ändrar köparens sätt att tänka.