Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
De 6 komponenterna som skapar ett framgångsrikt tvärfunktionellt team - ExploreCurate

De 6 komponenterna som skapar ett framgångsrikt tvärfunktionellt team


Företagen kämpar med att bryta sig loss från sina invanda och hämmande silos. Under pandemin har de företag som redan har ett fungerande tvärfunktionellt inte alls haft samma utmaningar som de företag som fortfarande jobbar med avdelningar lodräta som stuprör.

För att få ett tvärfunktionellt team att fungera behöver det finnas en grundstruktur. Här får du de 6 viktigaste komponenterna för att lyckas med ditt tvärfunktionella team.

1. Mission

Det absolut viktigaste är att teamet har ett tydligt uppdrag. Uppdraget bör vara fördefinierat och inget teamet själva kommer på. Teamet ska jobba med hur, men inte varför. Däremot behöver alla teammedlemmar köpa in på uppdraget och känna sig motiverad av det. Glöm m a o inte att säkerställa att alla teammedlemmar verkligen förstår och känner energi för uppdraget. De som tvekar ska inte vara med.

2. Mål

Ett tydligt mål skapar en gemensam bild av vad uppdraget ska uppnå. Här är det viktigt att teamet får definiera målet och om det är lämpligt, även får bryta ned det i relevanta delmål – d v s vad som ska mätas och hur det ska mätas (KPI:er). Se till att hela teamet är överens om både målbild och KPI:er och glöm inte att även ha individuella KPI:er.

3. Checkpoints

Stående avstämningar, s.k. checkpoints är viktigt att ha längs vägen och bidrar till att teamet håller rätt riktning, tempo och också får den uppmärksamhet och stöd teamet behöver.

Cross-Functional Teams: 4 Tips to Build the Effective Team

4. Ägare

Det är viktigt att utse både ansvarig beställare och ansvarig för teamets leverans. Det underlättar kommunikationen under arbetet och undanröjer eventuella diskussioner om ansvar mm.

5. Förväntningar

Det är först när förväntningarna är tydliga som det går att överträffa dem.

6. Ha roligt

Sist och allra viktigast. Det måste vara roligt att vara med i teamet. Förmågan att skapa en positiv stämning och driv i teamet handlar om faktiskt om att ha roligt.

Källa: ExploreCurate