Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Därför handlar digital transformation om ledarskap, kundinsikter och företagskultur - ExploreCurate

Därför handlar digital transformation om ledarskap, kundinsikter och företagskultur


Digital transformation har officiellt blivit en av de viktigaste trenderna i näringslivet under de senaste åren, särskilt efter att den globala pandemin gjort entré. De flesta brukar använda begreppet digital transformation för att beskriva implementeringen av ny teknik, kunskap och strategier för att utveckla och förbättra affärsverksamheten. Eftersom det är en transformation kan man tro att det finns någon slags slutpunkt för processen. I verkligheten handlar det om en förändringsresa som aldrig tar slut.

Många företagsledare ser digital transformation som en kortsiktig och nödvändig strategi. Sanningen är att nästan 3/4 misslyckas att generera något kommersiellt värde utifrån sina satsningar.

Behöver ditt företag förstå digital transformation mer på djupet? Kontakta mig för ett viktigt pass nu på konferensen.

Covid blev katalysatorn

Mycket påverkades av covid och de förändringar som skedde med pandemin. Utbud och efterfrågan skakades om, globala försörjningskedjor har rubbats och många företag har fått ompröva sin verksamhet för att möta nya krav och ställa om till ett mer digitalt sätt att driva företaget.

Men precis som pandemin blottade fanns det ett underliggande behov av digital transformation – oavsett bransch eller sektor. Många företag hade ännu inte utnyttjat tillgänglig teknik och arbetade fortfarande med utgångspunkt i ett tradtionell synsätt.

De som misslyckades med att sätta in åtgärder under pandemin dukade under och de som lyckades har förändrat mer på några månader än man gjort på flera år.

Dags att planera för långsiktig överlevnad

Företag behöver se digital transformation som en övergång till en kontinuerlig transformation för att kunna dra nytta av nuvarande och framtida teknik. Pandemin har bara visat behovet (och potentialen) av att digitalisera produkter och tjänster, liksom värdet av kundengagemang. Företag har testats i förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade konsumentmönster.

Under pandemin har många desperata beslut tagits för ren överlevnad. Det har blivit fler överlevnadsåtgärder snarare än strategiska initiativ till digitala transformation.

Nu handlar det om att planera mer långsiktigt och arbeta fram strategier för att hantera det fortsatta och ”never ending” förändringsarbetet.

Behöver ditt företag en hållbar strategi för digital transformation? Kontakta mig för en workshop med ledningsgruppen.

De 3 viktigaste byggstenarna i en digital transformation

Ny digital teknik skapar möjligheter till ökad effektivitet och kundengagemang över hela linjen, men det handlar inte bara om tekniken. Om medarbetare inte har rätt inställning till förändring och befintliga organisationsprocesser är bristfälliga, kommer inget positivt att hända. Det handlar om att ha rätt ledare, kundinsikter och företagskultur på plats.

1. Ledarskap

Ledare måste anpassa sig till förändringstakten och ständigt ompröva hur de kan skapa och leverera värde i en digital ekonomi. De behöver förstå att det handlar om en kontinuerlig process som måste ingå i organisationens strategiska planering, och de måste vara de som leder förändringen uppifrån och ner.

2. Anpassning till konsumenternas behov och vanor

Konsumentvanor är den drivkraft som driver förändringen och därför måste digital transformation utgå från insikter om vad konsumenterna förväntar sig när det gäller tillgänglighet, anpassning och service. Det är iniom dessa områden som den digitala tekniken skapar möjligheter.

3. Företagskultur

Det handlar inte om att förändra en IT -infrastruktur för att anpassa sig till den digitala tiden. Det handlar om att förstå vilka kompetenser och processer som är centrala för att klara av att kontinuerligt anpassa sig. Det handlar om att skapa en företagskultur med utgångspunkt i förändring, lärande och vilja att utvecklas.

Digital transformation är en process som aldrig tar slut. Det är inte en IT-insats man behöver göra eller en strategi för att överleva pandemin. Digital transformation är kontinuerliga förbättringar som syftar till att företaget ska få de bästa förutsättningarna att anpassa sig till förändring.

Vill du diskutera hur digital transformation påverkar ditt företag? Kontakta mig för ett inledande samtal.