Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
7 lagar och förordningar alla som arbetar med digital marknadsföring behöver känna till - ExploreCurate

7 lagar och förordningar alla som arbetar med digital marknadsföring behöver känna till


Det finns en hel del lagar och förordningar att förhållas sig till när man arbetar med marknadsföring och inte minst när det gäller digital marknadsföring.

Digital eller ej regleras all marknadsföring i marknadsföringslagen. Och dessutom finns det flera självreglerande regelverk inom den digitala mediabranschen. Dessa lagar och regler är under ständig förändring och därför ser vi nu fler och fler affärsjurister som specialiserar sig i internetjuridik.

Som marknadsförare förväntas du inte ha koll på allt som står i marknadsföringslagen men det är viktigt att åtminstone ha ett hum om de mest fundamentala riktlinjerna.

1. Om marknadsföringslagen

Hur produkter får marknadsföras står skrivet i marknadsföringslagen. Lagen gäller vid all marknadsföring av varor och tjänster, all kontakt mellan säljare och konsument som ämnar att öka tillgången till eller/och höja försäljningen av en produkt. Säljarens agerande före, under och efter försäljningen regleras också i denna lag.

En grundprincip är att marknadsföringen inte får innehålla felaktiga yttranden angående bland annat pris och kvalitet.

Det finns en ”svart lista” över marknadsföringsmetoder som är förbjudna i hela Europeiska Unionen.

2. Om marknadsföring mot barn

När det kommer till marknadsföring till barn är lagen synnerligen sträng. Generellt är barn betydligt mer mottagliga än vuxna och saknar i de flesta fall en fullt utvecklad förmåga att tänka kritiskt.

Ett barn måste kunna förstå om något är reklam eller ej och därför får marknadsföring inte ”bakas in” i till exempel spel eller lekar.

Direkta köpuppmaningar i alla typer av medier som riktas mot personer under 18 år är förbjudna. Och direktreklam i form av sms, telefon och post etc är inte tillåtet för personer under 16 år.

3. Om marknadsföring av spel

Här är det inte bara marknadsföringslagen som gäller utan även spellagen som omfattar alla former av spel (som kräver en insats av deltagarna) i Sverige.

År 2019 trädde en ny lag ikraft som innebär att operatörer först måste erhålla en svensk spellicens utfärdad av Spelinspektionen innan de kan erbjuda produkter på den svenska marknaden.

Huvudsyftet med licenskravet är främja ansvarsfullt och säkert spelande vilket har gjort det avsevärt mycket enklare att hitta säkra nätcasinon som t ex Unibet och William Hill.

4. Om marknadsföring av alkohol och tobak

I Sverige som i många andra länder tillämpas tajt reglering vilket innebär att alkohol endast får marknadsföras med stor måttlighet medan huvudregeln för tobak i praktiken innebär totalförbud av all relaterad reklam.

5. Om dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) innehåller regler angående hur personuppgifter ska behandlas. För att vara laglig måste behandlingen av dessa uppgifter baseras på de rättsliga grunder som förordningen har angett.

Samtycke från den vars uppgifter registreras är kanske den mest kända av de rättsliga grunder som GDPR innehåller.

Skyddsförordningen utfärdades av Europeiska Unionen och tillämpas i alla medlemsländer samt Island, Lichtenstein och Norge. I enlighet med GDPR artikel 17 har EU-medborgare ”rätten att bli bortglömd” vilket i praktiken innebär att privatpersoner kan begära att sökmotorer tar bort länkar till sidor som anses privata, föråldrade, oväsentliga eller oriktiga. Dock kommer dessa sidor finnas kvar på internet men indexkopplingen tas bort från sökmotorerna så att informationen inte dyker upp om någon söker på ditt namn.

6. Om Reklamombudsmannen

”Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden”.

Förutom att informera, utbilda och vägleda är RO:s huvudsakliga syfte att pröva reklam gentemot ICC:s (International Chamber of Commerce) bestämmelser.

7. Om ICC

Världens största näringslivsorganisation verkar för att effektivisera internationella affärer samt öka den globala frihandeln och på så vis skapa relationer som i sin tur ”främjar fred och välstånd”.

Reklam som kan anses stötande, nedvärderande eller diskriminerande regleras av ICC medan reklamombudsmannen tar emot själva klagomålen och anmälningarna.