Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Lär dig intervjua som en journalist - ExploreCurate

Lär dig intervjua som en journalist


Vi blir allt fler som skapar egna mediekanaler och en del tar även klivet att börja intervjua personer i text, ljud eller video. Podd-formatet har slagit igenom stort och många podd-program har formatet ”intervju”. Men det är svårt att få till det där avslappnade, initierade och intressanta samtalet som en riktigt bra intervju kan vara.

Intervjukvaliteten är minst sagt ojämn i alla intervjupoddar, men det är inte så konstigt eftersom många inte är utbildade journalister.

Här får du som intervjuar eller vill börja intervjua 6 relevanta tips

1. Se till att den du ska intervjua är relevant för ämne och syfte

Innan du identifierar en specifik person, fråga dig själv igen varför just denna potentiella intervjuade är den bästa matchningen för ditt planerade innehåll innan du kontaktar dem för att begära en intervju.

Se till att personen du pratar med har kunskapen (och befogenheten) att verkligen tala om ett ämne. Det finns ofta många som vill marknadsföra och vara talesperson, men som inte kan svara på frågor objektivt eller på djupet.

2. Lär känna den du ska intervjua innan du gör intervjun

Gör hemläxan och ta reda på mer om personen du ska intervjua. Du kan använda kunskapen för att utveckla diskussionsämnen och frågor inför intervjun.

En bra bakgrundskoll ökar sannolikheten för en bra intervju och den du intervjuar blir mer intresserad och bekväm om du visar ett genuint intresse för personen.

3. Ge den du informerar möjlighet att förbereda sig

Om du ser till att den som ska bli intervjuad känner sig informerad och förberedd kommer intervjun att bli mycket bättre. Var tydlig med syfte och sammanhang och stäm av ifall det finns önskemål eller krav från personen (eller hens företag/organisation).

Naturligtvis är det bra att ha spontanitet i en poddkonversation, men om det finns något specifikt du behöver få, som en del data eller en fråga som behöver lite tanke, så blir det bättre om du låter personen förbereda sig.

4. Skapa sammanhang och struktur för din intervju

Det är bra att ha en plan för intervjun, t ex en lista av frågor som du faktiskt kan dela med den du ska intervjua inför. Genom att dela med dig av några frågor skapar du trygghet och du kan ju också få bra feedback på ämnen och frågor som kanske är relevant att ha med.

Många ovana intervjuare inleder också med att låta den som ska bli intervjua få berätta om sig själv. Det är stor risk att du förlorar kontrollen över intervjun genom att inte äga inledningen.

Låt de som ska ta del av intervjun få en lagom bra information om den som ska intervjuas.

5. Använd öppna frågor

I en bra intervju står den som blir intervjuad för 80-90 % av taltiden.

Du behöver träna på att ställa öppna frågor, d v s frågor där den som blir intervjuad inte bara kan svara ja eller nej. Om du startar frågorna med vad, hur, varför, vem/vilken, när så blir frågorna öppna per automatik, men om du startar frågan med ett ”Är…” så blir den stängd.

Det är också viktigt att lyssna. Du behöver inte slaviskt hålla dig till dina frågor utan var uppmärksam på när det är bra att ställa följdfrågor. På så sätt får du igång en bra dialog och inte bara ”frågor & svar”.

6. Utveckla din egen karaktär

All fokus behöver inte vara på den som ska intervuas. För de som läser, lyssnar och tittar är även du en person som betyder mycket för intrycket.

Studera hur andra gör och vad du gillar i deras sätt att intervjua.

Ta efter, utveckla och gör de bra sakerna till dina egna. Var kritisk när du tittar på andra. Du kommer att upptäcka att du snabbt ogillar de som avbryter, pratar för mycket eller på annat sätt ”stör” intervjuformatet. Det här blir såklart varningsflagg för dig och ditt eget intervjuande.

Källa: China Louise Martins, CMS wire