Har du koll på Facebooks 3 nya rapportverktyg för annonseringen?

, , , ,

🏉🏉🏉

Vi blir allt bättre på att använda de sociala kanalerna för våra kampanjer och därför får vi också bättre och bättre verktyg. Rättvist kan tyckas eller så sitter vi hopplöst fast i t ex Facebooks annonsverktyg.

Vi vet att Facebook ger oss större möjligheter att annonsera mer, men vi tar tacksamt emot enklare sätt att mäta effekten.

1. Cross-Account Reporting

Cross-account reporting tillåter annionsörer att se data som reach, impressions och conversions från multipla konton på ett ställe.

Läs mer här: Cross-Account Reporting

2. Custom Metrics

Annonsörer får möjlighet att bygga egna mätningar baserat på ett urval av data.

Läs mer här: Facebook Custom Metrics

Facebook Introduces 3 New Ad Reporting Tools

3. Conversion Path Reporting

Facebook lanserade Conversion Paths tidigare i år för att hjälpa företag att tracka multipla interaktioner från en enskild kund över flera kanaler.

Läs mer här: Facebook Conversion Path Reporting

Källa: Matt Southern, SEJ