Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Hur du skapar en kundcentrerad och datadriven kultur på ditt företag - ExploreCurate

Hur du skapar en kundcentrerad och datadriven kultur på ditt företag


 

❤❤❤❤❤

Om du är en av de insiktsfulla på ditt företag ska du ta till dig de här tipsen för att få med dig dina kollegor på den nödvändiga resan att utveckla kundupplevelsen när de fysiska och digitala världarna smälter samman.

Här kommer 5 viktiga perspektiv att fånga upp för alla som vill börja arbeta mer kundcentrerat och datadrivet.

1. Skapa en ”utifrån och in” strategi

Alla kunder har sina unika preferenser beroende på många faktorer och de förändras över tid. Den enda möjligheten att kunna följa kundernas förändrade behov är att systemastiskt börja samla in data om kunderna och eftersträva maximal kundupplevelse under hela kundresan (kallas för CLV = Customer Life Value). Bra kundinsikter skapar grunden att kunna förutsee kundbehov vilket ger ovärderliga möjligheter.

Att skapa en ”utifårn och in” strategi handlar om att komma fram till vad och hur du samlar in för data.

2. Skapa en kundfokuserad kultur

Kundcentrerade företag behöver skapa en stark kultur som både behöver uttalas och efterlevas av alla och bli det perspektiv som allt relateras och mäts mot.

Kundcentrering handlar inte om att behandla alla kunder på samma sätt utan alla i företagets organisation sätter kunden i centrum. 

3. Involvera alla i kundresan

När kunden är i centrum och alla i organisationen involveras blir det enklare att se hela kundresan och börja jobba med att förbättra kundupplevelsen i alla kundmöten.

Att involvera alla i kundresan är en förutsättning för att få kundinsikter och för att kunna omsätta dem i en förbättrad kundupplevelse.

4. Identifiera dina mest värdefulla kunder

I en kundcentrerad värld är de mest värdefulla kunderna i absoluta centrum och kallas för MVC – Most Valuable Customers. Många företag får inte ut en tiondel av potentialen hos sina kunder för att man inte utvecklar kundrelation och kundupplevelsen utan tar för givet att kunderna kommer att fortsätta och agerar reaktivt istället för proaktiv.

Att identifiera de mest värdefulla kunderna handlar inte om vilka som köpt mest utan de som kommer att köpa mest om vi kan förbättra kundupplevelsen under hela kundresan.

5. Det handlar om bättre data, inte massor av data

Alla pratar om vikten av data, men det handlar om att identifera relevant data och se till att den är korrekt.

Kunddata är centralt för att kunna börja arbeta kundfokuserat. Utgångspunkten är att titta på vad ditt företag har för information om kunderna idag och börja sortera ut vad som är relevant och vad som behöver kompletteras.

Den kunddata som behöver kompletteras kan du få på flera sätt, men det handlar om att ställa de rätta frågorna till kunderna vid de viktigaste kundmötena.