3 saker som kännetecknar en bra hemsida

, , , ,

Är hemsidans tid förbi? Ja det är en fråga som varje företag bör ställa sig. De stora globala plattformarna har redan tagit över en stor del av var företaget kommunicerar och komplexa företagssidor blir ännu mer svårbegripliga när användandet blir allt mer mobilt.

Det massiva innehållsflödet som vi alla försöker överleva ställer allt högre krav på företagets hemsida

Jag tror dock inte det är dags för hemsidans vara eller icke vara än. Det handlar mer om att varje företag behöver bli bättre på att renodla syftet med sin hemsida och säkerställa att den lever upp till sin roll.

3 saker som kännetecknar en bra hemsida idag

Mitt resonemang bygger på att alla i företaget faktiskt bör vara involverade i hemsidan trots ”ju fler kockar desto sämre soppa..:”. Jag har därför adderat vem eller vilken avdelning som bör vara ansvarig för respektive punkt. Få se om du håller med och om det stämmer med hur det fungerar på ditt företag idag.

1. Ett tydligt primärt syfte (Ledningen)

Det finns ett tydligt primärt syfte med hemsidan som alla på företag kan relatera till och som alla besökare förstår. Exempel på primära syften kan vara: stärka varumärket, visa upp erbjudandet, fånga in nya leads, ge service till kunderna eller attrahera de allra bästa kompetenserna.

2. Enkel att använda (UX, SEO och webbteamet)

Om det primära syftet är tydligt finns det bra förutsättningar att företagets hemsida också blir enkel att använda för de som är tänkta att använda den. De som ska använda hemsidan ska hitta dit, de ska hitta det de söker när de är där och de ska hitta tillbaka. Självklart är det viktigt att ständigt förbättra och att göra det utifrån hur användarna använder hemsidan.

3. Stringent tonalitet och ett genomtänkt innehåll (redaktör, kommunikationsavdelning)

Hemsidan är en del av företagets kommunikation och kommunikation är en av företagets allra viktigaste verktyg. Tonalitet, d v s språk, tilltal och visuellt uttryck är oerhört viktigt och något som behöver definieras ner i guidelines, vässas och vårdas mer hos de flesta företag.
Beroende på syfte ska relevant avdelning på företaget naturligtvis vara involverad.

Beställ nyupplagan av boken #digitalainsikter

[fbcomments]