Jämför dina KPI:er för sociala medier med Marknadscheferna

, , , ,

Om du arbetar med sociala medier försöker du självklart mäta insatserna. Det är förvånansvärt många som inte kan koppla sina aktiviteter i sociala medier med hur det bidrar till företagets affär och en ständig fråga är vad det egentligen är man ska mäta.

I den här sammanställningen får du ta del av en intressant undersökning som visar vad marknadschefer följer för KPI:er kopplade till företagets affärer, vad man mäter i sina kampanjer och vilka utmaningar man jobbar med. Bra information att matcha mot.

Källa: MDG