Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
4 viktiga insikter om hur digital annonsering förändrats - ExploreCurate

4 viktiga insikter om hur digital annonsering förändrats


Läs också: Guiden som lär dig vad programmerad annonsering är

Företagen annonserar som aldrig förr trots möjligheten med egna kanaler och adblockers. Många glömmer att den digitala annonseringen är den absolut största delen av intäkterna för Google, Facebook, Instagram m.fl.

Läs också: Samlade insikter om Programmatic buying (grafik och nedladdningsbar rapport)

Annonseringen har förändrats, blivit mer komplex och effektiv. Efter att RTB (real time bidding) kom 2010 har annonsmarknaden blivit ”datadriven” och nya tekniker har gång på gång revolutionerat annonsmarknaden.

De som kan annonsering får rejäla fördelar (det gäller både annonsörer och medier) och de som fortfarande släpar efter hamnar också på efterkälken.

Annonsmarknaden fortsätter att utvecklas snabbt och kraven är höga från annonsörerna.

Bildresultat för programmatic advertising

Här är 4 viktiga insikter om hur digital annonsering har förändrats.

#1: Full transparens – garanti att annonserna faktiskt blir sedda

Det är nästan otänkbart, men tidigare var annonsören faktiskt inte lovad att någon såg annonserna. Idag får annonsörerna garantier att det är så. Det som hänt är att det vuxit fram nya oberoende tredjepartsleverantörer som kontrollerar att annonserna faktiskt är möjliga att se. I praktiken betyder det att annonsörerna inte längre behöver förlita sig på att mediebolagen ger rätt information. T o m Google, Facebook, Twitter, Snapchat m.fl. har nu rättat in sig i ledet.

Bildresultat för programmatic advertising

#2: Automatik med kontroll

Den programmatiska tekniken automatiserade och effektiviserade, men många upplevde också minskad kontroll och framförallt sämre effekt (i många fall underleveranser). Den programmatiska annonseringen gav också medierna sämre betalt och ofta blev det också sämre relevans för målgrupperna.

Idag är det bättre balans mellan det programmatiska, premium och den kreativa annonseringen. Det handlar om att beställarna (annonsörerna) har lärt sig mer och kan ge bättre input för den automatiska annonseringen och lika viktigt, man har lärt sig att mäta, analysera och förbättra.

Bildresultat för programmatic advertising

#3: Förståelsen för den egna datan

Numer är det data som är valutan och det är fullt slagsmål om just datan. Men det finns bra och mindre bra data och förmågan att urskilja data är en kompetens som blir allt mer eftertraktad både hos annonsörerna, medierna och medierådgivarna.

Många annonsörer har lärt sig att värdera sin egen data och hur de kan kombinera den med andra källor för att få mer insikter och en effektivare marknadskommunikation.

Bildresultat för programmatic advertising

#4: Vikten av en bra användarupplevelse

Förr i tiden argumenterade medierna mycket för annonsmiljön och att annonserna också tillför ett värde. Inte helt olikt den retorik som växer sig allt starkare idag. Ingen annons gör sig bra i en miljö som inte är relevant och i harmoni med annonsbudskapet. Själva utformningen av annonsen är också viktig och landningssidan har blivit en del av annonsen.

 

Källa: Martech Today