Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
#100 Mina 7 förväntningar på alla samtida ledningsgrupper inför 2017 - ExploreCurate

#100 Mina 7 förväntningar på alla samtida ledningsgrupper inför 2017


Kanske att begreppet digital transformation blivit aningen slitet under innevarande år, men det är inget mot vad det kommer att bli nästa år. 2017 kommer bli året då just digital transformation tar en topp 3 position på de flesta företags agenda tillsammans med de närbesläktade begreppen innovation och kultur.

Det här är mina 7 förväntningar på alla samtida ledningsgrupper inför 2017.

#1. Kalibrera kompassen

Starta upp året med att svara på frågan om varför företaget finns till. Vad är syftet? Vad är drivkraften? Passionen? Vilka behov eller problem löser företaget och för vem? Var befinner sig affären mellan utbud och efterfrågan? Är vi utbudet? Är vi en mellanhand? Är vi beroende av mellanhänder?

#2. Våga syna företagskulturen

Allt för många företagsledningar lever i tron att man har en bra företagskultur, medan den tvärtom kan uppfattas både som otydlig och obetydlig ute i organisationen.

Våga ta reda på hur stark företagskulturen egentligen är. Här finns inte utrymme för några illusioner.

#3. Sätt processen för innovation och produktutveckling

Förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade beteendemönster och behov kommer att vara nyckeln för de flesta företag. För att lyckas behövs en tydlig iterativ process för innovation och produktutveckling. Sätt den!

#4. Gör klart kompetensväxlingen nu!

Vi är i en tid då företagsledningar tvingas fasa ut utdaterad kompetens och lyfta in den uppdaterade. Det är varken roligt eller enkelt. Men nödvändigt. Skjut inte upp det och sluta hitta på ursäkter för att inte skynda på kompetensväxlingen. Gör det nu!

#5. Samarbeta, korsbefrukta och utgå från det som ska lösas

Det finns inte längre utrymme för ”lager på lager” organisationer fullt med meningslösa mellanchefsnivåer eller ”stuprörsstrukturer” som skapar interna, hämmande hägringar av konkurrens.

Identifiera det som ska lösas och skapa gränslösa samarbeten där korsbefruktning av olika kompetenser, erfarenheter och kulturer skapar den dynamik som kommer att krävas för att skapa konkurrenskraft. Skapa en organisationsstruktur som främjar nya perspektiv, är kollaborativ och lösningsorienterad.

#6. Kräv extrem tydlighet från styrelsen

Mycket kommer att korsa stigen de närmaste åren och förvirringen kan bli total utan tydliga mål, krav och mandat från styrelsen (ägarna). Ska vi växa? Hur mycket har vi utrymme för att satsa på innovation? Är vi överens om prioriteringar, hur och vad vi följer upp. Se till att ledningsgruppen har styrelsens fulla förtroende.

#7. Var lika tydlig med det som presenteras för styrelsen (eller inte)

För att få en tydlighet från styrelsen kan ledningsgruppen välja att vara lika tydlig i vad man vill göra, varför och vad som krävs för det. Men det kräver en styrelse som har tillräckliga insikter om samtiden.

Om ledningsgruppen bedömer att styrelsen inte har det så kan det vara bättre att inte vara lika tydlig utan hålla sig till en mer traditionell karta som känns trygg och bekant.

Det viktigaste är ju inte alltid vägen till målet, utan att komma dit.

#99 Därför är det kontraproduktivt att springa på för många inspirationsföreläsningar

#98 Därför har ”digital transformation” blivit ett hopplöst spöke för många företag

#97 Säg hej till det nya innehållet!