Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Snabbkurs i vi(m)

Snabbkurs i vi


Introduktion

vi är är en editor som finns tillgänglig i så gott som alla olika dialekter av unix (alltså även Linux och OS X) och är den förvalda editorn i många program. vi kan verka väldigt mystisk till en början men när du väl har lärt dig grunderna så har du inga problem att  använda den som ett verktyg. vi har byggts ut med åren och idag finns en fristående editor som heter vim, som står för ”vi improved”.

Programlägen

Det finns två programlägen i vi. Om du någonsin provat vi och den bara pep eller blinkade när du skrev så var det för att du var i fel läge. De två lägena är:

 • Kommandoläget
 • Redigeringsläget

När du startar vi editorn befinner den sig i kommandoläget. Om du startat vi från promten borde skärmen se ut ungefär så här :

vim

I kommandoläget ger man alla komandon till vi. Det vill säga du flyttar på cursorn, du skrollar igenom texten och sparar och öppnar filer och så vidare. För att komma till redigeringsläget trycker du på tangenten i (eller Insert), nu kan du skriva in text. För att komma tillbaka till kommandoläget trycker du bara på ESC-tangenten.

OBS vi skiljer på stor och liten bokstav i kommandon

Det finns flera kommandon för att gå från kommandoläge till redigerings läge, detta är några av dem:

·         a – börja skriv efter cursorn

·         i – börja skriv där cursorn står

·         o – börja skriv på raden nedanför cursorn

Detta är alltså tangenterna som gör att du kan börja skriva. Du kommer att vara i redigeringsläge tills du trycker på ESC-tangenten. Dessa kommandon har också variationer, t ex O som sätter in text på raden ovanför.

Filhantering

Filhanteringen sköter du i kommandoläget. Dessa är de vanligaste kommandorna.

·         :wq – spara fil och avsluta

·         :w – spara fil

·         :w filnamn – spara fil som filnamn

·         :w! filnamn – spara och skriv överfilen filnamn

·         :q – avsluta

·         :q! – avsluta utan att spara

·         :r filnamn – öppna filen filnamn

Dessa komandon måste föregås av ett kolon :

Om du vill redigera en viss fil så kan du redan från promten ange filnamnet (eller namnen).

Exempel:

vi filnamn1 filnamn2

 

Använd sedan kommandot :n för att redigera nästa fil och :N för att redigera den föregående.

Sökning i text

Dessa kommandon kan användas för att söka i dokument:

·         /txt – sök framåt efter txt

·         ?txt – sök bakåt efter txt

·         n – gå till nästa träff

search

Textredigering

Dessa kommandon ges i kommandoläget, om du skriver in en siffra innan kommandot kommer vi utföra kommandot det antalet gånger.

 • X – ta bort en bokstav framför cursorn.
 • x – ta bort en bokstav efter cursorn.
 • dd – ta bort en rad och lägg den i den generella textbufferten.
 • c – ändra från insättningspunkten till förflyttningspunkten.
 • C – Ändra resten av raden
 • D – ta bort det som står bakom cursorn.
 • J – slå ihop två rader.
 • u – undo.
 • r – skriv över tecknet under cursorn.
 • R – skriv över en hel rad.
 • yy – kopiera en rad till den generella textbufferten.
 • p – lägg det som finns i den generella textbufferten på raden efter.
 • P – lägg det som finns i den generella textbufferten på raden före.

Exempel:
Ta bort en rad : ställ dig på raden och tryck dd
Ta bort 3 rader: ställ dig på första raden och tryck 3dd

 

För en mer ingående manual om vi hänvisar jag till http://danne.nu/linux/vi-avancerad.htm

,