Hur du arbetar fram personas

,

Reklam har länge varit ”best-guess practise”, men nu handlar allt om kundinsikter och de samlar vi in genom kundernas beteende. Hur skapar man då en relevant kundbild, s k personas av all data? Ja, det kan tyckas vara en hel vetenskap. Det den här grafiken lyfter fram är att arbetet med att ta fram personas i vart fall inte är gjort på en handvändning.

– Har ditt företag gjort hemläxan ordentligt?

Personas
Källa: Single Grain


[fbcomments]