Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol11/q6/z5m4ao7vx6ire2c/explorecurate.com/public_html/wp-content/plugins/sem-author-image/sem-author-image.php on line 774
Det går för långsamt för dagstidningarna att växla till digitala intäkter (rapport) - ExploreCurate

Det går för långsamt för dagstidningarna att växla till digitala intäkter (rapport)


Många ser de stora amerikanska dagstidningarna som en förebild när det gäller omställningen till digitalt. Men nu kommer rapporter från Newspaper Association of America som visar att de svenska dagstidningarna kanske ändå har mer ut av att titta på t ex MittMedia som nyligen vann INMA:s pris för Europas mest innovativa utvecklingsarbete. Läs mer om detta på Allehanda.se (som tillsammans med övriga MittMedia tidningar precis har fått nya webbplatser).

Under 2013 fortsatte intäkterna att droppa för de amerikanska dagstidningarna (print). Hela 8,6 % jämfört med 2012. Mot detta ökade de digitala intäkterna bara med 1,5 % jämfört med året innan. I reella tal innebär det att dagstidningarnas totala intäkter (upplaga + annons) blev 17,3 miljarder USD 2013 och de digitala intäkterna (annons) landade på 3,42 miljarder USD. Det är m a o ett gap på nästan 14 miljarder USD.
Källa: Statista