Stora utmaningar när företagen ska välja system för Marketing Automation

, , ,

State-of-Marketing-Automation-Trends-2014Marketing Automation vågen sköljer över svenska marknadsavdelningar och det är många som konkurrerar om de nya investeringarna. Här finns de stora amerikanska plattformarna, E-post-företagen, CRM-företagen, CMS-företagen och de nya företagen som erbjuder tjänster med månadsabonnemang.

9 av 10 företagen som ska investera i ett Marketing Automation utvärderar motsvarande system för första gången.

Det finns också en självklar och inneboende problematik i att syftet med ett Marketing Automation system till en del är att minska behovet av personella resurser för marknadsföring.

Att låta marknadsavdelningen utvärdera Marketing Automation system är som att låta tryckerier utvärdera kopieringsmaskiner.

Den här grafiken är mest relevant för dig vars företag är på väg in i en upphandling av ett Marketing Automation system.

State-of-Marketing-Automation-Trends-2014-infographic

Källa: Software Advice[fbcomments]